Nota Biograficzna

Emil Polit z paletaEmil Polit urodził się 11 października 1940 r. w Zmysłówce koło Leżajska w rodzinie chłopskiej. W latach 1954-1959 był uczniem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Lata 1959-1965 spędził w Krakowie studiując na Akademii Sztuk Pięknych na wydziale malarstwa i grafiki. W 1965 roku uzyskał dyplom magistra sztuki w pracowni malarstwa prof. Wacława Taranczewskiego.

Po ukończeniu studiów zamieszkał w Rzeszowie. W roku 1966 został przyjety w poczet członków Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 1972-1979 wspólpracował z Pracownią Sztuk Plastycznych w charakterze projektanta i realizatora prac w zakresie sztuki użytkowej. Od czasu uzyskania dyplomu ASP uprawia twórczość artystyczną w dziedzinie rysunku i malarstwa. W roku 1988 podjął pracę pedagogiczną w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie na stanowisku nauczyciela rysunku i malarstwa. W latach 1989-1991 pełnił funcje prezesa rzeszowskiego okregu Związku Polskich Artystów Plastyków. Cały czas aktywnie uczestniczył w wystawach malarstwa na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim, i międzynarodowym. Brał także udział w wystawach połączonych z aukcjami dzieł sztuki na cele charytatywne takimi jak: Aukcje Polskiego Malarstwa Współczesnego w Nowym Yorku, Aukcje Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Bliźniemu Swemu, gdzie w 2002 r. został wyróżniony honorową statuetką towarzystwa, a także w aukcjach dzieł sztuki organizowanych przez Caritas diecezji rzeszowskiej.

W roku 1996 otrzymał nagrodę Miasta Rzeszowa w dziedzinie kultury, za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie malarstwa. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu. W 2003 został wyróżniony przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej nagrodą indywidualną II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.Ważnym segmentem w twórczości Emila Polita jest malarstwo o tematyce sakralnej. W jego dorobku artystycznym znajduje się pięć realizacji Drogi Krzyżowej , polichromia w Katedrze Rzeszowskiej, oraz wiele obrazów o tematyce religijnej w kościołach: Rzeszowie, Matysówce, Trzebownisku, Nowej Dębie, Soninie, Rogóżnie, Łące, Łukawcu. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Przemyślu, Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, oraz kolekcjach instytucji i osób prywatnych w Polsce, USA , Watykanie, Włoszech, Belgii, Danii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Austrii i Kanadzie.

 

Emil Polit
Uaktualniono: 14/09/2009
Webmaster: